تاسیس شرکت نگین آرای آسیا

شرکت نگین آرای آسیا در تاریخ 1382/11/02به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس شده و طی شماره 215607 و شناسه ملی 10102569817 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً شروع به بهره برداری نموده است .لازم به ذکر است شرکت در تاریخ 1385/10/14 به موجب صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ 1385/09/21به شرکت سهامی خاص تبدیل شده است.

نشانی مرکز اصلی شرکت تهران و محل اصلی فعالیت اصلی آن در شهر تهران بزرگراه شهید ستاری ، شهرک اکباتان ، فاز 2 ، میدان صارمی ، روبروی مجتمع مگامال ، ساختمان نگین واقع است .

فعالیت اصلی شرکت  ساخت و ساز ، فروش و اجاره پروژه ساختمانی موسوم به مگامال تهران بوده است .