جشن بزرگ روز مادر و روز زن

برگزاری جشن روز مادر در مجتمع مگامال

کد خبر : 1001
تاریخ : 1400/11/02

 

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع مگامال در ابتدای مراسم پس از پخش قرآن همه حضار به احترام سرود جمهوری ایران به پا خواستند . در ابتدا مجری برنامه ضمن خیر مقدم به همه مدعوین و مراجعه کنندگان در ابتدای مراسم با اهدای جوایز نفیس به مادرانی که در مراسم بودن به اجرای برنامه پرداخت .بعد از اجرای موسیقی و برگزاری مسابقه و اهدای جایزه نوبت به اجرای کمیدین مطرح کشور حسن ریوندی رسید تا ایشان 45 دقیقه پر انرژی و شاد را برای حاضرین رقم بزند .

این مراسم در ساعت 20:15 دقیقه با اهدای جوایز به نو عروسان مراسم توسط مدیرعامل مجموعه جناب آقای جان پولاد به اتمام رسید .

 
 

جشن بزرگ روز مادر و روز زن در مجتمع مگامال

شروع مراسم با اجرای مجری مطرح کشور آقای حسین دلبری و اهدای جوایز به مادران توسط جناب آقای مهندس فتحی مدیر واحد بهره برداری مجتمع مگامال .

سخنرانی جناب آقای مهندس جان پولاد در مورد بزرگداشت روز زن

 

اجرای مسابقه و اهدای جوایز به کلیه شرکت کنندگان .

اجرای برنامه توسط کمدین مطرح کشور حسن ریوندی

اهدای جایزه ویژه تلفن همراه به نو عروسان  توسط مهندس جان پولاد