اهداف و موضوع فعالیت

اهداف و موضوع فعالیت شرکت عبارتند از :

  • انجام کلیه امور مربوط به ساخت و ساز و ابنیه و عمران
  • اجرای پروژه های ساختمانی و تأسیساتی
  • ارائه طرح­های مختلف ساختمانی و فنی و مهندسی و مشاوره در این زمینه
  • خرید ، فروش ، پخش و توزیع مواد اولیه و مصالح ساختمانی مرتبط با موضوع
  • انتقال دانش فنی و تکنولوژی و تبادل اطلاعات
  • صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی