بازدید میدانی مدیرعامل شرکت نگین آرای آسیا از مجتمع مگامال

بازدید میدانی مدیرعامل شرکت نگین آرای آسیا از مجتمع مگامال

کد خبر : 1003

تاریخ : 1400/11/03

جناب آقای مهندس جان پولاد مدیرعامل شرکت نگین آرای آسیا  به همراه مدیریت مجتمع و معاونت های فنی ، حقوقی و مالی از مجتمع مگامال  بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نگین آرای آسیا  حل مشکلات مجتمع تجاری مگامال ، بازدید از واحدهای تجاری طبقه همکف اول مجتمع مگامال  و بازدید از مراحل پیشرفت اجرای عملیات تکمیل زون 4 مجتمع مگامال مورد بررسی قرار گرفت.

جناب آقای مهندس فتحی، مدیر مجتمع مگامال در این بازدید توضیحاتی از آخرین روند اقدامات انجام شده جهت حل مشکلات موجود در مجتمع مگامال در راستای خدمات رسانی بهتر به شهروندان ارائه داد.

جناب آقای مهندس جان پولاد در پایان این بازدید دستورات لازم جهت تامین امکانات لازم در راستای تسریع در حل مشکلات مجتمع و واحدهای تجاری  را صادر کرد.