بازدید شهردار منطقه 5 از مجتمع مگامال

بازید شهردار محترم منطقه 5 از مجتمع تجاری مگامال

کد خبر : 1004

تاریخ : 1401/06/22

 جناب آقای دکتر شریفی شهردار محترم منطقه 5 به همراه جمعی از مدیران شهری از پروژه  تجاری تفریحی مگامال بازدید به عمل آوردند و طی این بازدید مدیرعامل محترم شرکت نگین آرای آسیا جناب آقای مهندس جان پولاد گزارش مبسوطی از ماهیت پروژه ، فعالیت های انجام شده و اقدامات در دست انجام در زون4، 5 و 6 ارائه فرمودند ، که شهردار محترم در خصوص همکاری لازم جهت نیاز های زیرساختی و موضوعات جاری و مجوزهای لازم قول همکاری و مساعدت دادند.